Informační systém Qi

 • Strategická investice

  Informační systém QI je navržen s ohledem na ochranu vašich dat. Vývoj aplikací probíhá podle přísných pravidel tak, aby se v „kódu“ vyznaly i příští generace. QI bude spolehlivě fungovat po dlouhá léta

 • Prostor pro vaši specializaci

  Informační systém QI nabízí řadu oborových řešení a umožňuje rychlou tvorbu zakázkových úprav. Úpravy jsou kompatibilní s ostatními aplikacemi QI a automaticky rostou spolu s nimi.

 • Přizpůsobí se vaší ekonomické situaci

  Informační systém QI jako jediný informační systém umožňuje kdykoliv rozšiřovat, ale i zmenšovat rozsah funkčnosti i počet licencí. Platíte tedy jen za funkčnost, kterou plně využijete.

 • Snadné ovládání

  Ovládání systému QI vychází ze standardů Windows. Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné. Pro jistotu však každé QI obsahuje kompletní nápovědu.

Stravovací systémy

Stravovací systém v aplikaci PowerKey je určen k obsluze závodních jídelen a kantýn. Je možné ho využívat jen jako programové rozšíření docházkového systému i jako samostatnou aplikaci, maximálního uplatnění se samozřejmě dosáhne až ve spojení s potřebným technickým zařízením, které pomáhá při objednávání a výdeji stravy, případně jiného zboží.

Účelem systému je maximální zjednodušení a zautomatizování procesu objednávání i výdeje stravy a především následného vyhodnocení. Široké možnosti konfigurace umožní využití pro široký okruh strávníků, nemusí se jednat jen o kmenové zaměstnance firmy, ale např. i o brigádníky, návštěvníky, stravující se důchodce apod.

Stravovací systém je elegantní a snadno implementovatelné řešení pro uživatele, kteří potřebují zajistit:
* Objednávání stravy, ať už prostřednictvím pultu s dotykovou obrazovkou nebo intranetové aplikace, a automatizované předávání objednávek dodavateli stravy
* Výdej stravy v kuchyni pomocí zařízení zobrazujícího na základě identifikace strávníka objednané jídlo a umožňující potvrzení výdeje
* Vyúčtování stravy strávníkům a to včetně možnosti automatického započítávání dotací na základě odpracované doby
* Kontrolu vyúčtování stravy od dodavatele
* Hotovostní i bezhotovostní pultový prodej s podporou pokladních komponent (pokladní zásuvka, informační displej, tiskárna bloků)

Systém není určený pro kuchyně (neobsahuje recepty, objednávání surovin, skladové hospodářství). Nicméně v cílovém segmentu uživatelů splní i ty nejnáročnější požadavky. Široká konfigurovatelnost a plná integrace je samozřejmostí.