Informační systém Qi

 • Strategická investice

  Informační systém QI je navržen s ohledem na ochranu vašich dat. Vývoj aplikací probíhá podle přísných pravidel tak, aby se v „kódu“ vyznaly i příští generace. QI bude spolehlivě fungovat po dlouhá léta

 • Prostor pro vaši specializaci

  Informační systém QI nabízí řadu oborových řešení a umožňuje rychlou tvorbu zakázkových úprav. Úpravy jsou kompatibilní s ostatními aplikacemi QI a automaticky rostou spolu s nimi.

 • Přizpůsobí se vaší ekonomické situaci

  Informační systém QI jako jediný informační systém umožňuje kdykoliv rozšiřovat, ale i zmenšovat rozsah funkčnosti i počet licencí. Platíte tedy jen za funkčnost, kterou plně využijete.

 • Snadné ovládání

  Ovládání systému QI vychází ze standardů Windows. Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné. Pro jistotu však každé QI obsahuje kompletní nápovědu.

Řízení jakosti výroby.

Systém řízení jakosti výroby – výkazy neshod, míra zavinění, řešení neshod, hlášení způsobených neshod, statistika.

Informační systémy firmy a systémy řízení jakosti se do značné míry prolínají, neboť plní v mnoha ohledech stejné úkoly tj. získávání přenos a zpracování informací o
jednotlivých procesech ve firmě.

V systémech řízení jakosti se klade důraz na informace týkající se jakostních ukazatelů a procesů řízení jakosti, které jsou podmnožinou informací obíhajících ve firmě. Při návrhu informačního systému firmy by se měl klást důraz a specifika systémů řízení jakosti a zahrnout procesy s nimi spojené do návrhu. Dále je nutno zajistit přenos informaci až do nejvyšších vrstev informačních systémů.

Koncepce TQM (Total quality management)
Koncepce ISO
1. Evidence postupů řízení jakosti.
2. Řízení oběhu dokumentů ve firmě.
3. Identifikace a sledování oběhu výrobku během procesu výroby a jednotlivých polotovarů ve firmě.
4. Zaznamenávání a vedení údajů o kontrolách jakosti ve firmě.
5. Evidence neshodných výrobků, analytická data pro zjištění příčin jejich vzniku.
6. Zjišťování, evidence a distribuce údajůo jakosti.
7. Poskytnutí nástrojů pro vyhodnocování získaných dat o jakosti.