Informační systém Qi

 • Strategická investice

  Informační systém QI je navržen s ohledem na ochranu vašich dat. Vývoj aplikací probíhá podle přísných pravidel tak, aby se v „kódu“ vyznaly i příští generace. QI bude spolehlivě fungovat po dlouhá léta

 • Prostor pro vaši specializaci

  Informační systém QI nabízí řadu oborových řešení a umožňuje rychlou tvorbu zakázkových úprav. Úpravy jsou kompatibilní s ostatními aplikacemi QI a automaticky rostou spolu s nimi.

 • Přizpůsobí se vaší ekonomické situaci

  Informační systém QI jako jediný informační systém umožňuje kdykoliv rozšiřovat, ale i zmenšovat rozsah funkčnosti i počet licencí. Platíte tedy jen za funkčnost, kterou plně využijete.

 • Snadné ovládání

  Ovládání systému QI vychází ze standardů Windows. Vkládání dat je rychlé, vyhledávání a třídění snadné. Pro jistotu však každé QI obsahuje kompletní nápovědu.

Prodej a nákup – velkoobchod - software pro obchod

Prodej a nákup – velkoobchod. Software pro obchod zajišťuje komplexní řízení logistiky se zaměřením na typické procesy obchodní společnosti (nákup, skladování, prodej, marketing, reklamace, servis)

U velkoobchodních a distribučních firem je vyžadována hlavně provázanost všech podnikových činností, od základní evidence pohybu zboží po automatické generování skladových a účetních dokladů a výkazů. Při velkoobchodním prodeji v systému pracuje několik zaměstnanců současně a zboží se pohybuje nejen mezi sklady, ale i mezi různými pobočkami. Proto je klíčovou oblastí tohoto řešení organizace práce a aktuálnost evidovaných dat. V rámci distribuce, která s velkoobchodem přímo souvisí jak pak potřeba podchytit procesy spojené s řízením dopravy a evidencí dodavatelů i odběratelů.

PRODEJ - řešené oblasti
Objednávky přijaté
Rezervace a blokace zboží
Platební morálka, kredity odběratelů
Obchodní případy
Nabídky vydané
Prodejní smlouvy
Ceníky
Slevy a přirážky
Poptávky přijaté
Rámcové objednávky přijaté
Souhrnné objednávky přijaté
Požadavky obchodních partnerů
Prodejní sestavy
Zápůjčky
Balicí listy
Rozvozy
Statistické výkazy prodeje pro ČSÚ
Objednávky přijaté přes WWW
Cenové kalkulace zboží
Bonitní skupiny zboží

NÁKUP - řešené oblasti
Objednávky vydané
Nabídky přijaté
Nákupní smlouvy
Poptávky vydané
Rámcové objednávky vydané
Automatická tvorba objednávek vydaných
Dodavatelské katalogy zboží
Výkup, vážení, rozbory

SKLADY - řešené oblasti
Základní sklady
Skladové přehledy
Inventury skladů
Skladové pozice
Hromadné akce se skladovými doklady
Vlastní konsignační sklady
Cizí konsignační sklady
Celní sklady
Průběžné inventury skladů
Podpora přenosných terminálů pro zpracování čárových kódů

.........
 
www.qi.cz